whoami: 2
 • Vägled genom insikt

  Förstå dina säkerhetsbehov bättre med utgångspunkt från analyser av din personals behov och beteenden, öka användandet och sänk kostnaderna.

  Läs mer

  Vägled genom utbildning

  Bygg upp en säkerhetskultur med omfattande beteendebaserad utbildning och förståelse som anpassas till införandet av bästa praxis.

  Läs mer

  Vägled till säkerhet

  Att skapa en säkerhetskultur innebär att man främjar en positiv attityd till säkerhet så att personalen kan göra säkrare val på egen hand.

  Läs mer

  Utrusta personalen för säkerhet

  Utrusta personalen med heltäckande personlig skyddsutrustning som de verkligen vill bära, med bredast möjliga urval av skyddsutrustning för alla tänkbara risksituationer.

  Läs mer


 • Bygg en hållbar säkerhetskultur

  Helipad Image När personalen ställer sig bakom säkerhetsstandarder och inför bättre arbetsrutiner kan de reglera sin egen säkerhet mycket mer effektivt och konsekvent. Honeywell Safety Products förstår de skyddsansvarigas behov och kan erbjuda lösningar för att förändra arbetsmiljön. Med 50 års erfarenhet och kunskap om regelverk, riskidentifiering och val av personlig skyddsutrustning kan vi hjälpa de skyddsansvariga att bygga upp en kultur där personalen gör säkra val på egen hand. Samarbeta med Honeywell för att vägleda personalen till säkerhet.

  Honeywell kan hjälpa

  Honeywell Safety Products stödjer skyddsombud i deras strävan att bygga en hållbar säkerhetskultur. Vi erbjuder idag marknadens bredaste sortiment av ledande säkerhetslösningar. Genom att erbjuda det bredaste urvalet av modern, bekväm och högkvalitativ personlig skyddsutrustning, innovativa lösningar, global räckvidd och omfattande utbildningsprogram, förstår och uppfyller vi skyddsombudens behov av och förväntningar på en förbättrad arbetsmiljö. Med över 50 års erfarenhet och kunskap av lagkrav, riskidentifiering, säkerhetshantering och användning av skyddsutrustning i kombination med ett djupt engagemang, positionerar vi oss på ett unikt sätt för att hjälpa skyddsombud att bygga en kultur där medarbetarna självständigt fattar säkra beslut.

 • Resurser

  window cover thumbnail

  Vitbok: Ett fönster mot din arbetsplats

  Hur en säkerhetskultur skapar positiva bilder av ditt företag.

  Ladda ned PDF nu (287K)

  PDF Icon.jpg

  Selsäkerhet inkluderar korrekt urval, passform och användning. Fallskyddsutrustning förhindrar skador och räddar liv.

  Ladda ned PDF nu (36K)

  PDF Icon.jpg

  Är din fallskyddsutrustning en dold fara?

  Ladda ned PDF nu (145K)