whoami: 2
 • Voices banner SV


 • En säkerhetskultur börjar med att lyssna

  Skyddsansvariga världen över delar med sig av sina utmaningar, framgångar, idéer och bekymmer kring byggandet av en säkerhetskultur. Lyssna på deras berättelser här.

 • Röster från ASSE 2013  Video5 Thumb
  Video 6 Thumb

  Vad innebär en säkerhetskultur för dig? (English) (1:59)

  Finns det en koppling mellan säkerhet och framgång? (English)(1:59)  COS Voices thumb 1
  COS Voices thumb 2

  Vilket är det bästa respektive sämsta säkerhetsråd du någonsin har fått? (English) (1:44)

  Vilket råd skulle du ge till Safety-chefer för att hjälpa arbetare att tillägna sig säkrare rutiner? (English)(1:42)  Video 2 Thumb
  Video4_th

  Vilket är ditt bästa verktyg för att påminna arbetare om att iaktta säkerhet? (English)(1:50)

  Vad önskar du att arbetare gjorde i större utsträckning? (English)
  Vad krävs för att tillämpa säkerhet på rätt sätt? (English)(1:25)

  Loading video...
  Loading video...
  Loading video...
  Loading video...
  Loading video...
  Loading video...