whoami: 2
  • educate SV


  • Safety Education Beteendebaserat kurs- och utbildningsprogram har blivit en avgörande faktor vid uppbyggandet av en kultur där medarbetarna självständigt gör säkrare val. Honeywell Safety Products har ett omfattande utbud av kurs- och utbildningsprogram för en säkrare arbetsplats inom ett brett urval av ämnen som till exempel Safety Management, riskförebyggande, efterföljande av lagar samt reparation och underhåll av utrustning. Våra kunniga ämnesexperter och konsulter genomför beteendebaserade utbildningar för effektiv inlärning och införande av god praxis. De använder utbildningsverktyg som är särskilt utformade för att hjälpa de anställda till ett fortlöpande säkert beteende.

    Avancerade utbildningscenter

    De anställda kan besöka våra utbildningscenter i Nordamerika, Europa, Mellanöstern eller Asien – eller delta i kurser på den egna arbetsplatsen. Denna noggranna och flexibla metod säkerställer att personalen skapar ett säkert beteende och att kunden får högsta avkastning på sin investering i personlig skyddsutrustning.

    Exempel: Honeywells branschexperter arbetar efter Howard Leight® och HearForever®-initiativet genom att presentera progressiva hörselvårdsseminarier för säkerhetspersonal världen runt – samtidigt som en produktspecialist leder träningar på plats och kompetenskurser i en praktiskt inriktad miljö för Millers fallskyddslösningar.