whoami: 2
 • Leadership SV


 • leadership.jpg

  Skyddsombud inspirerar sina medarbetare att ändra sitt beteende och självständigt göra säkra val - för att skydda sig själva - samt för sina vänners och medarbetares säkerhet. Honeywell Safety Products team förstår deras behov, och är redo att hjälpa till.

  Honeywell Safety Products experter kan vägleda de anställda till hur de bör förhålla sig på arbetsplatsen - de hjälper chefer att uppmuntra till kommunikation baserad på ömsesidigt förtroende, dela oro kring vikten av säkerhet samt en tilltron till effektiva, förebyggande åtgärder.

  Förändringsbenäget säkert ledarskap

  Våra innovativa, analytiska och diagnostiska lösningar är huvudkomponenterna i ett framgångsrikt Safety Management-system. De hjälper skyddsombuden att sätta upp mätbara mål och lämna feedback inriktad på positivt beteende. Detta möjliggör en mer effektiv feedback och teambyggande, plus att det identifierar realistiska och flexibla normer och regler kring faror och lärande.

  Förändringsbenäget säkert ledarskap på ledningsnivå är mer än att införa Safety Management-system. Det innebär att utse ”säkerhetsambassadörer” för att påskynda en kulturell förändring. Att skapa ett nätverk av säkerhetsambassadörer underlättar uppbyggandet av en säkerhetskultur och överbryggar klyftan mellan skyddsombud och medarbetare, vilket bidrar till ökat självständigt beslutfattande och samarbetsvilja.

  Exempel: Honeywell och Prevent Blindness America samarbetar för att utveckla Eye2Eye-programmet, ett webbaserat utbildningsverktyg som utbildar medarbetarna i att kommunicera med varandra kring vikten av god ögonhälsa och säkerhet samt att uppsatta regler efterföljs. Målet är att bygga en starkare säkerhetskultur på arbetsplatsen.