• Skyddshandskar

  Komfort, säkerhet och total anpassningsbarhet till arbetsplatsen

  Läs mer
  Wind_Energy

Honeywell

Honeywell Safety Products har som mål att stödja skyddsansvariga i deras strävan att bygga upp hållbara säkerhetskulturer. Vi erbjuder den bredaste portföljen med ledande skyddslösningar på marknaden idag.  


Honeywell Safety Products hjälper skyddsansvariga att bygga upp bestående säkerhetskulturer där personskador minimeras och arbetsplatsen blir mer skyddande och produktiv.

 

Studier har visat att en handlingskraftig säkerhetskultur kan vara den mest kostnadseffektiva och beprövade processen för förebyggande av olyckor. Att skapa en säkerhetskultur innebär inte att införa en ny uppsättning med regler. Det är en ny filosofi för förebyggandet av personskador på arbetsplatsen. Säkerheten är inte längre något som definieras och verkställs av ledningen. Det är snarare varje medarbetares rättighet och ansvar. När medarbetarna anammar säkerhetsnormer och tillämpar bättre beteenden kan de sköta sin egen säkerhet mycket mer effektivt och konsekvent.

Honeywell kan hjälpa Vi erbjuder den bredaste portföljen med ledande skyddslösningar på marknaden idag. Med det bredaste utbudet av stilfull, bekväm och högpresterande personlig skyddsutrustning, innovativa tekniker, global närvaro och omfattande utbildningsprogram förstår vi, och kan väl uppfylla, skyddsansvarigas behov och förväntningar i ansträngningarna för att förbättra arbetsmiljön. Våra erfarenheter under 50 år och våra kunskaper om bestämmelser, identifiering av faror, säkerhetshantering och urval och användning av personlig skyddsutrustning, kombinerat med organisationens djupa engagemang, ger oss en unik ställning för att hjälpa skyddsansvariga att bygga upp en kultur där medarbetarna fattar säkrare val på egen hand. Samarbeta med Honeywell för att upptäcka nya sätt att leda dem till säkerhet.

 

Produkter

Honeywell Safetys målsättning är att skydda män och kvinnor mot risker i alla typer av branscher och arbetsmiljöer. Detta engagemang utgör grunden för vår design och tillverkning av kvalitetsutrustning som uppfyller de skiftande kraven på säkerhet på arbetsplatsen. Vi kombinerar avancerad teknik, komfort och ergonomi och erbjuder det mest kompletta sortimentet av personlig skyddsutrustning från internationella ledande varumärken.


Kontaktuppgifter

 • Honeywell Safety Products Nordic AB
  Nordic
  Strandbadsvägen 15
  SE-252 29 Helsingborg
  info-nordic.hsp@honeywell.com
  Kundtjänst: +46 (0)42 88 200 | Växel: +46 (0)88 100 | Fax: +46 (0)42 73 968