• Engångshandskar

  Engångshandskar från KCL av hög kvalitet som skyddar händer och produkter vid laboratoriearbete och forskning, i den kemiska industrin, i livsmedelsindustrin, i elektronik- och datorindustrin osv.

  Single-use gloves
 • Kemikalieskydd

  Högpresterande kemikalieskyddshandskar för säkert arbete med ett stort urval farliga ämnen

  Chemical protection
 • Mekaniskt skydd och skärskydd

  Ett brett sortiment av skyddshandskar som skyddar mot åtskilliga mekaniska faror

  Mechanical and Cut Protection

KCL

Vi skyddar dina händer
KCL har mer än 80 års erfarenhet av tillverkning av skyddshandskar framställda i Tyskland – inklusive kompetent rådgivning och exklusivt kundbemötande.

När skyddshandskar måste bäras finns det alltid en god anledning till det. Om skyddshandskar används på ett ofackmannamässigt sätt eller inte bärs alls kan det leda till diverse olika skador. Förutom skärsår, stickskador, skrubbsår, eksem, allergier, kemiska brännskador och vanliga brännskador kan regelbunden kontakt med kemikalier även orsaka skador på lång sikt såsom förhöjda halter av skadliga ämnen i blodet eller i organ. Vilket kan ge allvarliga hälsorelaterade följder. Det leder till allvarliga konsekvenser både för användaren och för arbetsgivaren.


Professionellt handskydd med certifierad säkerhet
KCL erbjuder skyddshandskar för nästan alla användningsområden och ger tillförlitligt skydd mot sådana konsekvenser. KCL fastställer löpande skyddsegenskaperna hos sina handskar i det egna laboratoriet och testar dem enligt DIN ISO 9001 mot mekanisk och kemisk belastning.


Våra resurser omfattar:

 • - Europas största laboratorium i handskbranschen
   
 • - Företagets egen databas ChemPro® med över 300 000 testade farliga ämnen
   
 • - Vår akademi, ett erkänt utbildnings- och fortbildningsorgan, VDSI-certifierat
   

Vi arbetar dessutom aktivt med standarder i kommittéer på nationell och internationell nivå och verkar för att de europeiska standarderna ska ge dina händer bästa möjliga skydd.

Vårt produktutbud omfattar allt från hushållshandskar till högpresterande kemikalieskyddshandskar. Särskilda produkter som skyddar mot värme, skärsår och köld kompletterar sortimentet.


I varje KCL-produkt finns erfarenheten från ett företag som i många årtionden har bedrivit produktion i egen regi.

 

Produkter

KCL har mer än 80 års erfarenhet av tillverkning av skyddshandskar framställda i Tyskland – inklusive kompetent rådgivning och exklusivt kundbemötande.


Resurser

Logga in på vår ChemPro® databas med mer än 350,000 tester med farliga ämnen

Din kontakt för KCL-handskar:

KCL GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
D-36124 Eichenzell
Tyskland
Tel. 06659/87-300
Fax: 06658/87-115
Email: sales@kcl.de