Language

Om Intelligent hörselskydd

Om Intelligent hörselskydd

Med QUIETPRO förbättras din prestation tack vare bioniska hörselteknologier som ökar förmågan att kommunicera med andra och bättre tolka omgivningen. Systemet återger tydligt naturliga ljud medan den ultrasnabba digitala processorn ger aktivt hörselskydd i kontinuerlig, intermittent och kraftfullt buller – utan avbrott för användaren.

In-ear headset.
QUIETPRO fångar upp rösten i hörselgången via headsetets mikrofon i öronproppen. Därmed elimineras den upptagning av omgivande ljud som ofta upplevs med externa mikrofoner. Användarna kan därmed kommunicera mer tydligt. In-ear headset är idealiskt för anställda som arbetar i trånga utrymmen eller som bär huvudskydd (t.ex. andningsskydd eller svetsmask).

Patenterad automatisk täthetskontroll.
När öronproppen satts in och systemet startas upp genomför QUIETPRO en snabb kalibreringssekvens som mäter om öronproppen är korrekt isatt för att ge tillräcklig dämpning och säkerställa tydlig kommunikation. Systemet meddelar användaren om han eller hon inte har illräcklig tätning för att uppnå minimidämpningen och därför bör sätta in öronproppen på nytt.

Unik bullermätare i örat.
Med QUIETPRO QP100Ex kan användaren i realtid mäta sin skyddade och oskyddade bullerexponering under hela dagen. Detta ger kontrollerbara mätvärden för bullerexponeringen.

Fullt anpassningsbart hörselskydd.
QUIETPRO QP100Ex’s medhörninigsfunktion förbättrar användarens personliga förmåga att uppfatta omgivningsljud och att kommunicera med andra genom att utrustningen anpassar sig till förändringar i ljudnivån. Därmed är dom anställda fortfarande medvetna om sin arbetsmiljö så att de kan bedöma snabba förändringar i omgivningen och uppfatta potentiella faror. Samtidigt minskas exponeringen för skadligt buller. Kontrollenheten har volymreglage som ger användaren möjlighet att sänka eller höja nivån på ljud från omgivningen.

Digital aktiv ljuddämpning.
Vår patenterade teknik för digital aktiv ljuddämpning (ANR) levererar revolutionerande resultat genom att kontinuerligt övervaka omgivningsljudet och sänka ljudnivåerna över hela frekvensspektret till godtagbara nivåer i realtid. Därmed kan användaren höra alla ljud på säkra nivåer samtidigt som dämpningen av låga frekvenser ökar för att möjliggöra en obehindrad kommunikation.