Language

Tydlig kommunikation, speciellt vid höga bullernivåer

Tydlig kommunikation, speciellt vid höga bullernivåer

Förmågan att identifiera, bearbeta och förstå viktig information samt att tydligt kunna kommunicera i den omgivande miljön är grundläggande för säkerhet och framgång i alla arbetslag. Via in-ear headset ger QUIETPRO tydlig kommunikation, vilket är nödvändigt för att snabbt kunna förstå och anpassa sig till en föränderlig miljö.

När QUIETPRO är ansluten till radio och andra kommunikationssystem tillåts användare kommunicera utan att göra avkall på kvaliteten vid lyssnandet, även i situationer med höga, omgivande ljudnivåer. Detta gör det möjligt för människor att tala i normal samtalston och att höras utan att omgivande ljud fångas upp eller att begripligheten påverkas, speciellt vid känsliga uppdrag.

Med sitt in-ear headset fångar QUIETPRO QP400 upp talet genom headsetets mikrofon som sitter i öronproppen. Detta förhindrar att omgivande ljud fångas upp, som är fallet vid användning av extern mikrofon, och gör det möjligt för soldater att tydligt kommunicera under känsliga uppdrag eller när de använder hjälm, helmasker eller annan skyddsutrustning för huvudet.

Unik digital ljudbearbetning.
"Externa mikrofoner som konstant analyserar omgivande ljud och kontinuerligt anpassar medhörningen för att underlätta naturlig hörsel." "Den patenterade digitala ljudbehandlingen för QUIETPRO QP400 justerar inkommande ljudsignaler och ger användaren fullständigt optimerat ljud även i kraftigt buller." Resultatet blir: mycket tydlig kommunikation, speciellt i miljöer där höga bullernivåer snabbt förändras.

Flexibel och smart radiokommunikation.
QUIETPRO QP400 erbjuder en smidig och omedelbar övergång från fotpatrullering till transport i fordon eller i luften för alla mobila kommunikationsplattformar. QUIETPRO QP400 anpassar sig till det största urvalet av radiooch kommunikationsplattformar, vilket gör det möjligt för soldaten att vara kopplad till personlig- och fast monterad radioutrustning samtidigt. Det innebär att soldater kan upprätthålla nätverkskommunikation och anslutning under alla moment i det aktuella uppdraget.

Radiokonnektivitet för QUIETPRO QP400 stödjer:

  • Snabbkopplingskablar som möjliggör snabb och flexibel anslutning till personlig kommunikationsutrustning och sådan utrustning i fordon.
  • Optimal radiogränssnittskonfiguration som anpassas till ett brett urval av tillgänglig radioutrustning.
  • Möjlighet till fyrkanalskommunikation via smart kommunikationsnav med separat mobilitetsport, vilken transporterar ljud för samtidig anslutning av upp till fyra separata kommunikationskanaler från personburen radioutrustning eller fast monterat intercom system.
  • Ny ergonomisk utformning med tryckknappsgränssnitt och kabelutgångar på en sida som eliminerar allt för många anslutningar.
  • Kan användas med mobiltelefoner, handenheter, personliga ljuduppspelare och andra system som måste ge tydlig ljudöverföring till soldaten.