Language

"QUIETPRO"

"Intelligent hörselskydds och kommunikationssystem"

Pålitlig kommunikation och hög säkerhet är livsnödvändiga faktorer för personer som arbetar i miljöer med hög bullernivå.

QUIETPRO är det enda intelligenta hörselskydds- och kommunikationssystem som erbjuder intelligent hörselskydd och tydlig kommunikation i en rad olika arbetsmiljöer och militära uppdrag, speciellt där det förekommer höga bullernivåer.

 

Om Intelligent hörselskydd

 

Tydlig kommunikation, speciellt vid höga bullernivåer

  QUIETPRO promo module r16d

Med QUIETPRO förbättras din prestation tack vare bioniska hörselteknologier som ökar förmågan att kommunicera med andra och bättre tolka omgivningen. Systemet återger tydligt naturliga ljud medan den ultrasnabba digitala processorn ger aktivt hörselskydd i kontinuerlig, intermittent och kraftfullt buller – utan avbrott för användaren.Läs mer >

 

QUIETPRO promo module r18d

Förmågan att identifiera, bearbeta och förstå viktig information samt att tydligt kunna kommunicera i den omgivande miljön är grundläggande för säkerhet och framgång i alla arbetslag. Via in-ear headset ger QUIETPRO tydlig kommunikation, vilket är nödvändigt för att snabbt kunna förstå och anpassa sig till en föränderlig miljö.Läs mer >

 

QUIETPRO® QP100EX utbildning - kursinformation

 

Hörselutbildning - poster

Quietpro_QP100Ex_Application

QUIETPRO® QP100Ex är ett sofistikerat Atex-certifierat hörselskydd och kommunikationsutrustning med röststyrt menysystem. Dessutom har det en integrerad funktion för att mäta varje användares personliga ljudexponering.

Med träning kan systemet utnyttjas fullt ut och skydda bättre mot skadligt ljud.Läs mer (Norsk broschyr) >

 

FirmFit_Man_Profile

Individuell utbildning i hur hörselskydd används rätt är avgörande för bra hörselskydd.Läs mer >