•  

Pressmeddelanden:
Nya Miller Twin Turbo ersätter dubbla falldämparlinor

2010-12-08

                              pr_Miller_TwinTurbo_prod_34x135                     pr_Miller_TwinTurbo_situation_220x135 

 Miller Twin Turbo är en effektiv              Miller Twin Turbo kopplas enkelt till den
lösning vid arbete med kort fallhöjd.       bakre D-ringen på alla fallskyddsselar. 

 

 Vid arbete i situationer med kort fallhöjd är användningen av dubbla falldämparlinor inte optimalt med hänsyn till säkerheten. Dock är alternativen få vid förflyttning i exempelvis byggnadsställningar. Därför har Miller by Sperian utvecklat Miller Twin Turbo som ger optimal rörelsefrihet vid arbete med låg fallhöjd. 

  Miller Twin Turbo kan enkelt kopplas till den bakre D-ringen på alla fallskyddsselar. Till kopplingen monteras sedan två Miller TurboLite säkerhetsblock, vilket ersätter klätterlinor och dubbla falldämparlinor. Konstruktionen gör att användaren har en större rörelsefrihet samt ökad säkerhet vid arbete på låg fallhöjd, jämfört med motsvarande lösningar på marknaden.    
 

Ökad rörelsefrihet 

Miller Twin Turbo förbättrar användarens rörelsefrihet. De båda TurboLite-enheterna har en arbetskapacitet på två meter, och svänger runt åt olika håll för bättre rörlighet.  Svivelverkan förhindrar att bandet snurrar inuti enheten. Linan rullas hela tiden ut och dras in mjukt utan stötar.  

Miller TurboLite – en tålig lättviktsprodukt  

- Miller Twin Turbo kan användas med de flesta TurboLite-modeller, och säkerhetsblocken kan givetvis även användas separat utan D-ringskopplingen berättar Andreas Strandell, Product & Sales Manager för fallskydd på Sperian Protection Nordic AB  

Miller TurboLite är ett relativt nyutvecklat säkerhetsblock som är anpassat för situationer med kort fallhöjd. Det kan dessutom förankras vid fotnivå (fallfaktor 2) vilket ökar dess användningsområden. – Varje TurboLite-enhet väger enbart 0,86 kg vilket gör att en dubbelkoppling med Miller Twin Turbo D-ring är relativt lätt att bära säger Andreas Strandell. Produkten är dessutom mycket enkel att både montera och demontera tillägger han.  

 

 

                              *********************************************
 

 För produktinformation kontakta:  Andreas Strandell, Product & Sales Manager - Fall Protection. Tel: 042-88 204, 070-229 93 50 

För högupplösta bilder kontakta Kristina Lagerstedt, Marcom. Tel: 042-88 203