•  

Expertsamtal

 

    Fallskydd eller förankringssystem?

 

System för säkert tillträde vid arbete på nacellens tak

 

Även om det har gjorts framsteg inom övervakningen av vindkraftverkens skick, har vi ännu inte kommit så långt att det går att helt ta bort tillträde till vindkraftverken för underhållsarbete. Vissa underhållsarbeten kräver tillträde till nacellens tak.

Dessa arbeten inkluderar att användarna rör sig flera meter från takluckan till en annan del av nacellen. Aktuella system består antingen av skyddsräcken i galvaniserat stål (som uppfyller, eller inte uppfyller, standarden) eller ett antal enskilt fixerade förankringspunkter.

Båda systemen tvingar användaren att "flytta efter" säkerhetslinan för att förflytta sig på taket, vilket exponerar användaren för oskyddade kanter med risk för fall. Eftersom förankringspunkterna är placerade i fothöjd utsätts användaren för fallriskfaktor nivå 2 (FF2).

Även om  den personliga fallskyddsutrustningen är utvecklad för att minska fallkraften till en säker nivå kan användaren fortfarande få allvarliga skador genom kollision med vindkraftverkets struktur under fallet. Användaren kommer då att befinna sig i ett hängande läge och behöva räddas.

Miller Söll GlideLoc® och Söll MultiRail™ horisontella skensystemslösningar är utvecklade så att användaren kan utföra sitt arbete med ett förankringssystem. Användaren ansluter sig till systemet och kan sedan röra sig fritt över taket utan att behöva koppla från linor. Användaren kan inte nå oskyddade kanter på grund av linans längd, vilket tar bort risken för fall.

Miller Söll GlideLoc® och Söll MultiRail™ horisontella skensystemslösningar kan skapas för att passa de flesta typer av vindkraftverk. De är certifierade för att uppfylla europeiska, nationella och internationella standarder för förankringssystem, fallskydd, räddnings- och evakueringssystem.

Eliminera risken att användaren kan falla från nacellens tak. Installera Millers horisontella skensystemslösningar för fallskydd idag!

 

 hustaksförankring

 

 << Föregående