ExifII*Duckydohttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ HPhotoshop 3.08BIMZ%G8BIM%ȷx/4b4XwAdobedZZ   ! 1 A"a2$Qq!1AqQa2"BRbr ?` 0` 0` 0` 0` U˗p{Ѿ;~UMg-PU,lC;F1I+ͣ9K|bMB]nu9(9$tZ-cw9jVw}:>m(kH˴]+hHSH/Uk68;Ol2*>H&),UtmFGnM?&=AohݞUʬ+Lշ 廦,]i rMɖ($L7Ѝ ӋNPQ!KT{MӶHlvI]*o5ޜ*hԓ1EҋE5WdW>{[4|҂~#UUt͐u-,4 bNQ@H~‰#Ǡbbݻi:q9Wb*Bu)(ɷY@ză3܈&ʔdPWª,*eX$4"|9ɲ%j?|J0.Ldr]{_w#6c[M2&hrQ51XOB^V$V{Kǵ漯>ߛ(\ʽһQJV&_Z_/Q?;-U s؛WhSu&ԋˉæRsgQT C \I"O6&mUno^{ݖPM_{6O 'F%LZFX\P9@ id]0ֶY_4` /vnWJ! a<"[NU#x֯"ثb !7}0Mǽ Kuy<3~*}?W'wƎxܣ8I힟/h=kaZ"RAUx00toy>p XUnr$38^ٺw';YtFj4>Ī$0B!$8'Q'L ˻bj1-(ˮQm7ڨYZ"<(x(yiANeWQ6uzΥӶifLySn9(j̒R-c3WlMFᒣN*]a|nm-zݷvn=RF"37);FرBZ2#KzdW~-HI'FsMJFkCjjTSj6;UI5QV~s{ݭV`+[GOGj;Mn!,^"C'܊jR{ &y`K=oMGϒ=;W]pp0; ͜8TIJ+ʐ ؟xNjZ3N`+F w.j==RuGZqLP=pbr9A-qyg~Ȟ$;rSjNm0 RnE0cJ-2M= k5=Ie^#xIɤUp#A;o&Ԫ`H^пsQe֌\vT>\-5jֿ)Vð5;986D/1WE 1n\OD6UohLJvbΊ$v TsM9hIS**>L\qK^W.yV"mERZhE$;x[SNWqx=Dٱ SLO2g0 F8uRrsZ'|M^;E3@OP1ܔ1 P }Dx:-ERu4g3-6[du^|"Qjs,;Rij0ą4k/ߣ9UId*^ӣJ Wr3)B:['į6=XۖЌB~O3rk< x2(IV$]Q^$Eܨ 9ōzii NEB|Dj3ޡvtA(f)0rcmwfU-T_BHS:}wsȸԴH"e9^W~e"e>x(G|0rw5, lՓt[ a}[)U8(IGYEc@9AӟLÌxpHrnk{R 1jƪ 6rE8.!(ݱfȦ.Nmxj=YŒ_ZкpYD](!Ǟ>gO5%%I:ԋɻ@J3仾n[{-a۟˔jѤK7\(Qȱ=|1)Tdsn'+7./DoXpum:f\Qfd1* sBTUASBgyb_qm(l׋7l HPhotoshop 3.08BIMZ%G8BIM%ȷx/4b4XwAdobedZZ   ! 1 A"a2$Qq!1AqQa2"BRbr ?` 0` 0` 0` 0` U˗p{Ѿ;~UMg-PU,lC;F1I+ͣ9K|bMB]nu9(9$tZ-cw9jVw}:>m(kH˴]+hHSH/Uk68;Ol2*>H&),UtmFGnM?&=AohݞUʬ+Lշ 廦,]i rMɖ($L7Ѝ ӋNPQ!KT{MӶHlvI]*o5ޜ*hԓ1EҋE5WdW>{[4|҂~#UUt͐u-,4 bNQ@H~‰#Ǡbbݻi:q9Wb*Bu)(ɷY@ză3܈&ʔdPWª,*eX$4"|9ɲ%j?|J0.Ldr]{_w#6c[M2&hrQ51XOB^V$V{Kǵ漯>ߛ(\ʽһQJV&_Z_/Q?;-U s؛WhSu&ԋˉæRsgQT C \I"O6&mUno^{ݖPM_{6O 'F%LZFX\P9@ id]0ֶY_4` /vnWJ! a<"[NU#x֯"ثb !7}0Mǽ Kuy<3~*}?W'wƎxܣ8I힟/h=kaZ"RAUx00toy>p XUnr$38^ٺw';YtFj4>Ī$0B!$8'Q'L ˻bj1-(ˮQm7ڨYZ"<(x(yiANeWQ6uzΥӶifLySn9(j̒R-c3WlMFᒣN*]a|nm-zݷvn=RF"37);FرBZ2#KzdW~-HI'FsMJFkCjjTSj6;UI5QV~s{ݭV`+[GOGj;Mn!,^"C'܊jR{ &y`K=oMGϒ=;W]pp0; ͜8TIJ+ʐ ؟xNjZ3N`+F w.j==RuGZqLP=pbr9A-qyg~Ȟ$;rSjNm0 RnE0cJ-2M= k5=Ie^#xIɤUp#A;o&Ԫ`H^пsQe֌\vT>\-5jֿ)Vð5;986D/1WE 1n\OD6UohLJvbΊ$v TsM9hIS**>L\qK^W.yV"mERZhE$;x[SNWqx=Dٱ SLO2g0 F8uRrsZ'|M^;E3@OP1ܔ1 P }Dx:-ERu4g3-6[du^|"Qjs,;Rij0ą4k/ߣ9UId*^ӣJ Wr3)B:['į6=XۖЌB~O3rk< x2(IV$]Q^$Eܨ 9ōzii NEB|Dj3ޡvtA(f)0rcmwfU-T_BHS:}wsȸԴH"e9^W~e"e>x(G|0rw5, lՓt[ a}[)U8(IGYEc@9AӟLÌxpHrnk{R 1jƪ 6rE8.!(ݱfȦ.Nmxj=YŒ_ZкpYD](!Ǟ>gO5%%I:ԋɻ@J3仾n[{-a۟˔jѤK7\(Qȱ=|1)Tdsn'+7./DoXpum:f\Qfd1* sBTUASBgyb_qm(l׋7l